در میان سه برنده جایزه نوبل فزیک امسال یک دانشمند زن نیز وجود دارد

5:56 min

جایزه نوبل فزیک امسال به سه دانشمند از امریکا، کانادا و فرانسه تعلق گرفت. این دانشمندانی در زمینه فناوری استفاده از پرتوهای نوری پژوهش کرده بودند.

 نیم نخست جایزه به ارتُر اشکین دانشمند امریکایی اهدا شده و نیم دیگر جایزه مشترکاً به ژرارد مورو از فرانسه و دونا سترکلند از کانادا تعلق گرفته است.

ارتر اشکین بخاطر اختراع انبرک‌های نوری و کاربرد آن در سیستم‌های بیولوژیکی برنده جایزه نوبل فزیک سال ۲۰١۸ شناخته شد و ژرارد مورو و دونا سترکلند مشترکاً بخاطر ایجاد شیوه جدیدی که پرتوهای نوری را با شدت فوق العاده بالا بکار می‌برد برنده جایزه نوبل فزیک امسال شناخته شده‌اند.

از جمله ۲۰۶ برنده جایزه نوبل فزیک تا کنون تنها نام دو دانشمند زن دیده می‌شد. دونا استرکلند دانشمند کانادایی سومین برنده زن جایزه نوبل فزیک بحساب می‌رود که طی حدود نیم قرن اخیر برای نخستین بار به عنوان فزیکدان زن برنده این جایزه می‌شود.
سید حسن فواد استاد فزیک نظری دانشگاه استکهلم در گفتگو با بخش|دری رادیوی سویدن در مورد اختراع اتُر اشکین و ایجاد روش جدید استفاده از پرتوهای نوری با شدت بالا توسط دونا سترکلند و ژرارد مورو توضیح بیشتر داده است. او می‎گوید انبرک‌های نوری که از سوی ارتُر اشکین اختراع شده است قادر به جابجاسازی ذرات بسیار کوچک است که پیش از این با انبرک های مکانیکی ممکن نبود. به همین ترتیب استفاده از وسائل و ابزارهای که قادر به پرتاب اشعه یا پرتوهای نوری با شدت بالا هستند نیز دست آورد مهم است که توسط دونا سترکلند و ژرارد مورو ایجاد شده است.