آزمایش موادمخدر از دانش‌آموزان دبیرستانی

1:45 min

دو دبیرستان در سوئد از دانش‌آموزان آزمایش موادمخدر می‌گیرند. دبیرستان گولمار در شهر لیسه‌شیل و دبیرستان اوسترابوُس در اوده‌واللا.

 ازجمله دلایل انجام این آزمایش، جلوگیری از مصرف موادمخدر توسط دانش‌آموزان و بالا بردن مسئولیت‌های اجتماعی در آنها عنوان شده است.

در دبیرستان گولمار، تمام دانش‌آموزان، با امضای قراردادی به مدیریت دبیرستان اجازه می‌دهند از آنها آزمایش موادمخدر گرفته شود.

اُسه اندِرِن گوستاوسوُن، مدیر این دبیرستان می‌گوید با این قرارداد آنها می‌توانند هر زمان که احساس نگرانی کنند یا نسبت به دانش‌آموزی شک داشته باشند، این آزمایش را انجام دهند.

در دبیرستان اوسترابوُس نیز که ویژه‌ی آموزش امور حمل و نقل و رانندگی ست، این آزمایش انجام می‌شود. اندرش وَس، مدیر این دبیرستان.

به گفته‌ی او نمی‌توان رانندگانی را که معتاد موادمخدر هستند وارد جامعه کرد و درنتیجه از تمام دانش‌آموزان آزمایش گرفته می‌شود.

در این دبیرستان درصورت مثبت بودن یک آزمایش، به خانواده‌ی دانش‌آموز اطلاع داده می‌شود و چنانچه اقدامات اولیه در ترک اعتیاد او مؤثر واقع نشود، او به رشته‌ی تحصیلی دیگری که به گواهی‌نامه‌ی رانندگی نیازی نداشته باشد، منتقل خواهدشد.

همچنین در یکی از کمون‌های کشور، کمون اولوفستروم نیز هنگام مصاحبه برای استخدام، آزمایش موادمخدر انجام می‌شود. این آزمایش از حدود پنج سال پیش برای تمام کسانی که مایل به کار در این کمون بوده‌اند، انجام شده است.