Fortsatt grönblått styre i regionen

1:28 min

Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet är eniga om att fortsätta den GrönBlå Samverkan trots att dom inte är i majoritet.

GrönBlå Samverkan samlar 68 av regionfullmäktiges 149 mandat.
Kristina Jonäng, centerpartistiskt regionråd, är nöjd med att få leda regionen i fyra år till.

– Det känns väldigt naturligt att fortsätta. Vi har en budget som vi la i våras och som kommer att gälla nästa år. Allting blir ju mycket smidigare för medborgare, patienter och verksamhet om dom vet vad som gäller redan från början, säger Kristina Jonäng.

Socialdemokraternas gruppledare Helén Eliasson var besviken över att inte ha nått en överenskommelse med Liberalerna och Centerpartiet om ett blocköverskridande samarbete.

– Den bästa lösningen hade varit en samverkan över blocken för att på så sätt se till att Sverigedemokraterna inte får direkt inflytande på alla frågor i våra nämnder och i fullmäktige, säger Eliasson.