Valet 2018 i Värmlands län

Här är utskotten där värmlänningarna hamnade

0:54 min

Nu är det klart vilka riksdagsutskott värmlänningarna blir ledamöter i. Riksdagen klubbade igenom valberedningens förslag under tisdagen.

Riksdagen fattar hundratals beslut varje år. Motorn i riksdagsarbetet är de 15 utskotten. Det är där ledamöterna förbereder besluten. När ett utskott har presenterat ett förslag till beslut ska riksdagens alla ledamöter ta ställning till förslaget. På riksdagens hemsida kan du läsa mer om vad som sker i ett utskott.

Här är utskotten där ledamöterna på Värmlandsbänken har en ordinarie plats eller där där de valts in som ersättare:

 • Håkan Svenneling (V): utrikesutskottet och suppleant i skatteutskottet. 
 • Daniel Bäckström (C): försvarsutskottet.
 • Pål Jonsson (M): försvarsutskottet och suppleant i utrikesutskottet.
 • Mikael Dahlqvist (S): socialutskottet och suppleant i trafikutskottet.
 • Lars Mejern Larsson (S): kulturutskottet.
 • Gunilla Svantorp (S): utbildningsutskottet och suppleant i näringsutskottet.
 • Runar Filper (SD): miljö- och jordbruksutskottet.
 • Arman Teimouri (L): näringslivsutskottet.
 • Marléne Lund Kopparklint (M): suppleant i såväl socialförsäkringsutskottet som jordbruksutskottet.
 • Kjell-Arne Ottosson (KD): Suppleant i såväl trafikutskottet som jordbruksutskottet.
 • Patrick Reslow (SD), bor i Skåne men valdes in på Värmlandsbänken: utbildningsutskottet och suppleant i konstitutionsutskottet.