Hofors bäst i länet igen på företagsklimat – fortsatt kämpigt för övriga kommuner

1:38 min

För andra året i rad toppar Hofors Svenskt Näringslivs ranking över Gävleborgs bästa företagsklimat. Ett betydligt dystrare resultat noterades av Söderhamn.

Lotta Petterson är regionchef för Svenskt Näringsliv i Gävleborg:

– Hofors började sin resa för ungefär fem år sedan där de tog ett krafttag. Politiker, tjänstemän och företagen lokalt gjorde ett samarbete där det gick igenom och tittade på vilka parametrar som vara problematiska, och det har yttrat sig väl i rankingen också, säger Lotta Petterson.

Bland Gävleborgs kommuner är det dock bara Hofors som rankas i topp 100 (plats 91). Söderhamn bedöms ha det näst sämsta företagsklimatet i hela Sverige (plats 289).

Vad är det vi måste bli bättre på i Gävleborg?

– Den stora akilleshälen ligger i attityderna till företagande, man har för lite kunskap. Det är oftast näringslivsenheten som har den kunskapen, informationen och erfarenheten av företagande, men inte politiker generellt sett, säger Lotta Petterson.

Ger den här undersökningen någon effekt?

– Jag tycker att det ger effekt och efter mina åtta år på Svenskt Näringsliv tycker jag att de tio kommunerna är på gång.