Färre fasta varningsskyltar för älgar

Vägverket sätter inte längre upp så många fasta varningsskyltar för älgar längs vägarna i Kalmar län. Det beror på att de upptäckt att älgarna inte rör sig i fasta stråk, utan ofta flyttar.

På Vägverkets karta över viltolyckor syns det att älgarna kan dyka upp överallt och inte enbart på speciella platser. Istället sätts tillfälliga skyltar upp när en olycka har skett, eller när jägare ringer till Vägverket och berättar om områden där älgar synts till.
Tillfälliga skyltar har också visat sig vara mer effektiva, eftersom bilisterna inte är vana vid dem.
Mellan 2003 och 2004 krockade 35 bilister i länet med vilt.