Hårdare utsläppsregler kan dubbla bränslepriset för sjöfarten

2:05 min

Nya utsläppsregler för svavel från fartyg som träder i kraft i januari 2020 kan få stor påverkan på den globala sjötrafiken. Fartygsägare kommer bli tvungna att använda ett renare bränsle som kan bli mer än dubbelt så dyrt – och därmed driva upp priset för transporter världen över.

 Hör mer i Klotet.

Den billiga så kallade bunkeroljan som idag används för att driva den stora majoritet av världens fartyg är en restprodukt från oljeindustrin och innehåller därför en stor mängd föroreningar, bland annat svavel.

– Det blir en stor skillnad och på sina håll kan priset för den nya renare fartygsoljan bli dubbelt så hög jämfört med dagens smutsiga bunkerolja, säger Nicolas Rouquette, marknadsstrateg på franska oljejätten Total.

Men i och med de nya reglerna som träder i kraft den 1 januari år 2020 är det slut med det. Gränsen för utsläpp av svavel sänks då i hela världen från dagens 3,5 procent till 0,5 procent – något som enligt en studie under en femårsperiod kommer att rädda 570 000 personer från att dö i förtid på grund av luftföroreningar.

För sjöfartsbranschen är den globala övergången till ett renare, men dyrare, bränsle en stor omställning. Det märktes tydligt på världens största fartygsmässa, SMM, i Hamburg, där det i år var ett tydligt miljöfokus.

Enligt Henrik Badin, VD på norska Scanship som utrustar fartyg med miljövänlig teknik, medför de kommande högre bränslekostnaderna nu att intresset för fartygsteknik som på olika sätt minskar bränsleåtgången blir allt större.

– Vi märker stort fokus på miljömässig bärkraft, större än det någonsin varit.