PTS mäter om ny radiostation i Karlstad är för stark

1:21 min

Efter att Sveriges Radio anmält att P4 Värmlands sändningar störs av en annan radiostation så har Post- och telestyrelsen påbörjat en ny undersökning i Karlstad.

– I vår undersökning ingår att göra mätningar på plats i Karlstad. Det här är en prioriterad fråga, säger Karoline Boström som är chef på enheten för spektrumtillstånd på Post- och telestyrelsen, PTS. 

Det var i förra veckan som Sveriges Radio anmälde till PTS att P3:s och P4:s sändningar i Karlstad störs – och att det sannolikt beror på att en ny privat radiokanal sänder för starkt. Det gäller främst i området kring Gustaf Fröding-motet där företaget Bauer Medias nya mast står. 

Tidigare har Karoline Boström sagt till P4 Värmland att störningarna beror på att lyssnarna har för gamla radioapparater. Det var detta PTS kom fram till vid sin första undersökning i Karlstad för ett par veckor sen. 

– Det är fortfarande en relevant fråga vilken mottagare man har. Men i och med att vi nu fått Sveriges Radios utredning så vidgar vi vår utredning för att se om det  finns andra problem som vi behöver ta tag i.

Tidigare har PTS också sagt till P4 Värmland att den nya privata radioaktören inte brutit mot sina tillståndsvillkor och inte sänt för starkt.

– Det var det vi såg då men eftersom vi nu fått in den här utredningen så kommer vi följa upp det också.