Nato-övning kan störa trafiken genom Örebro län i höst

0:36 min

En Nato-övning i Norge kan komma att få stor påverkan på trafiken i Örebro län under lång tid i höst. Det för att militären kommer att åka igenom.

Enligt försvarsmakten kommer transporterna pågå under en lång tid och framför allt ske på landsväg och järnväg.
Natoövningen genomförs 25 oktober till 7 november och Sverige kommer att delta med 2500 soldater. Totalt kommer omkring 40 000 soldater delta från 30 länder.