Läkemedel i vatten kartläggs i Östergötland

1:59 min

Länsstyrelsen i Östergötland är med i ett historiskt EU-finansierat samarbete, med målet att ta reda på var läkemedelsutsläpp egentligen kommer ifrån och hur de sprids.

Vattenprover har tagits från en mängd östgötska sjöar och vattendrag, utmed kusten och även på sjukhusen i Norrköping och Linköping och från flera av länets vattenreningsverk.

Totalt har projektet samlat prover från sex olika länder, som nu analyseras på ett laboratorium i Helsingfors.

– Vi hoppas komma fram till rekommendationer på hur de här utsläppen kan reduceras i framtiden, säger Sieglind Wallner-Hahn, vattenekolog på Länsstyrelsen.