Vilket år skrevs musiken?

Tidsmaskinen tisdag

Dagens tidsresa går till ett sekel då Erik den helige är kung i Västergötland,  Mongolimperiets grundare Djingis kahn föds, och Hildegard van Bingen skriver Spiritus sanctus vivificans. Svaret får du sist i ljudklippet!