Östersundshem

Svidande kritik från medarbetare mot Östersundshems nya VD

1:57 min

Anställda hos Östersundshem skriver i en medarbetarenkät att den nya VD:n Johannes Merbom saknar kompetens, fattar ogrundade beslut och är auktoritär.

Att det är lågt förtroende för den nytillträdda VD:n Johannes Merbom, framkommer tydligt i den medarbetarenkät som de anställda svarat på. 

Några av svaren från medarbetarenkäten är att VD:n "inte är tillräckligt kompetent för att leda Östersundshem" och att han "har en auktoritär ledarstil". Johannes Merbom själv tror det handlar om att han uppfattas på fel sätt av personalen. 

– Jag går runt och frågar vår personal, varför har vi gjort det här? Det kanske har lite med min person och hur jag frågar. Men uppfattningen blir att han ifrågasätter mig, och inte varför vi egentligen gjort det, säger Johannes Merbom.

Något annat som framkommer i enkätsvaren är att VD:n ska ha fattat ogrundade beslut, och att "stora förändringar uttalats, innan VD satt sig in i verksamheten".

– Det är inte frågan om att vi ska ändra arbetssättet. Däremot ska vi ändra sättet som vi rapporterar på, framför allt till styrelsen så inte den situationen som uppkommit, uppkommer igen, säger Johannes Merbom. 

Unto Järvirova, ordförande i Östersundshems styrelse, var den som beställde medarbetarundersökningen. 

– Han (VD:n, reds. anm) har uppdrag av mig att vidta åtgärder och jobba tillsammans med sin ledningsgrupp som jobbar vidare med sin personal. Sedan gör vi nya mätningar var tredje månad, säger Unto Järvirova.

Johannes Merbom säger att han nu ska ta till sig av svaren som kommit in från personalen. 

– Jag måste bevisligen ändra mig, säger han.