Nyanlända guidas till svensk vardag

2:10 min

Nyanlända familjer får guidning av andra, mindre nyanlända i Linköping. Family by family heter modellen som Linköping haft på försök i två år.

Sherin Barwari Bala är med i projektet som så kallad mentorsmamma. 

– Jag klev in på det här projektet för jag tyckte att det var ganska intressant. För jag var själv i en sådan här situation, säger hon.

Sherin Barwari Bala är kurd från Irak och jobbar som barnskötare på en förskola i Linköping. Hennes make bodde redan i Sverige när hon kom hit och nu vill hon hjälpa andra nyanlända som kan ha det svårare än hon hade sin första tid i det nya landet.

Jag var själv i en sådan här situation.

– Min var ju lättare eftersom min man hade bott i Sverige. Men när jag tittar på familjerna som kommit hit och inte har någon - då har de jättesvårigheter faktiskt och det märks. Man känner sig utanför, man känner sig vilse. Man hittar inte vart man ska och det känns jobbigt.

Mentorsfamiljerna hjälper de nyanlända med vardagliga saker, som hur det fungerar med Arbetsförmedlingen, förskolan, banken och så vidare.

Sherin Barwari Bala berättar att hon även fått förklara den svenska synen på att söka hjälp utifrån när man har problem.

– Vi är ju från olika samhällen. Psykologer och logopeder - det är för en del att man aktar sig. Men här i Sverige är det tvärtom - det här är till hjälp och det är något man ska uppmuntra, säger hon.

Tanken med Family by family har praktiserats i andra sammanhang, bland annat när Saab i Linköping för några år sedan tog emot ingenjörsfamiljer från Brasilien som skulle jobba med en flygplansbeställning.

I Linköping betalas det kommunala mentorsförsöket med statliga stimulanspengar. Socialsekreterare Anna Danckwardt-Lillieström driver projektet för nyanlända familjer.

– Förhoppningen är att de har fått stöd och svar på frågor och snabbare också komma i kontakt med bvc(barnavårdscentralen) eller skolans värld, säger hon.

I Linköpings Family-projekt har det mest blivit mentorsmammor som mött de nyanlända familjerna. I december är försökstiden slut och arbetet ska utvärderas.

Anna Danckwardt-Lillieström tror att modellen kan justeras något för att nå fram bättre.

– Att kanske att man har varit i Sverige lite längre än precis helt ny. Att de kan ta emot stödet på ett annat sätt från mentorsfamiljerna.