Migration

Härjedaling JO-anmäler Migrationsverket

0:27 min

En man Härjedalen har anmält Migrationsverket till Justitieombudsmannen, JO, för vad han anser vara omänskligt lång väntan på besked om uppehållstillstånd.