Mer av Täbys sopor går att återvinna

0:37 min

Det finns mer att utvinna ur Täbybornas sopor. Det konstaterar kommunen efter att ha gjort återkommande stickprovsanalyser.

Resultatet visar att över två tredjedelar av soppåsarna innehåller annat än vanligt brännbart avfall.