Hamling – en stenåldersteknik som förbättrar dagens lantbruk

3:31 min

På Vallby friluftsmuseum arrangerade länsstyrelsen i Västmanland under tisdagen en kurs i beskärningstekniken.

Förr i tiden hamlade lantbrukare för att få foder till sina djur. Ask och alm var de vanligaste trädslagen att göra till foder.

I dag görs nyhamling bland annat för att öka hållbarheten. Hamlade träd bromsar upp vatten och ger en långsam gödseleffekt vilket gör att åkrarna får bättre skörd.

– Hamling gör trädet till ett levande våningshus med invånare som fladdermöss, skalbaggar och hackspettar, berättar Vikki Bengtsson ekolog och kursledare.

Tommy Eriksson anmälde sig till kursen efter att hans far i Norberg tipsat honom.

– Jag ska hamla ask och lönn på min fars gård. Jag har fått lära mig hur man ska tänka, hur man ska se på träden och hur man ska angripa dem. En kurs är alltid nyttigt och kunskap är aldrig tungt att bära, säger han.