رهبر حزب مودرات، مامور تشکیل دولت شد

1:19 min

رهبر حزب مودرات، اولف کریسترشوُن از طرف رئیس پارلمان ماموریت یافت در طول دو هفته، دولت جدید سوئد را تشکیل دهد.

رئیس پارلمان، اندره‌آس نورلِن پس از دیدار و گفتگو با رهبران احزاب پارلمانی، در یک جلسه‌ی خبری ضمن اشاره به این که تغییری در وضعیت سیاسی کشور پس از انتخابات سپتامبر ایجاد نشده، اعلام کرد از اولف کریسترشوُن خواسته است تلاشی برای تشکیل دولت آغاز کند.

او این ماموریت را پذیرفت و در یک جلسه‌ی خبری اعلام کرد ماموریت بسیار دشواری ست و او نیز آن را به همین دلیل که آسان نیست پذیرفته است.

این درحالی ست که احزاب ائتلاف بورژوایی به دلیل اختلاف نظر درمورد همکاری با حزب دموکرات‌های سوئد، نتوانسته بودند برای تشکیل دولت با یک‌دیگر توافق کنند. احزاب سنتر و لیبرال به شدت با همکاری با حزب دموکرات‌های سوئد مخالفند.

بسیاری از کارشناسان بر این عقیده‌اند اولف کریسترشوُن موفق به تشکیل دولت و حل مشکل سیاسی کنونی نخواهدشد.