Deras sjö håller på att försvinna

4:05 min

Invånarna i Björkeryd norr om Karlskrona är rädda att deras sjö ska försvinna.

Sjön återställdes för dyra pengar och mycket ideellt arbete för tio år sedan. Problemet är en vattendom som gör att man varje år tvingas ta bort en fördämning som håller vattennivån uppe.

Vi är oroliga för är att hela sjön växer igen

- Du ser här ut över sjön nu hur botten kommer upp, man ser de här svarta öarna och så har det börjat växa igen. Och det vi är oroliga för är att hela sjön växer igen, säger Tord Nelson i intresseföreningen.

Björkerydssjön som ligger mitt i Nättrabyån norr om Karlskrona dikades ut på 30-talet. Och 2006 påbörjades ett så kallat Leader-projekt inom EU för att återställa sjön. Projektet fick 1,6 miljoner i bidrag plus att det krävdes mycket ideellt arbete från byborna.

Det kan kosta uppemot 300.000 bara en miljökonsekvensbeskrivning

Problemet är att vattendjupet i sjön inte är mer än en meter, så sjön måste dämmas upp för stanna kvar. Men för att lax och öring ska kunna vandra upp i Nättrabyån måste fördämningen, eller dämmet, enligt en vattendom tas bort den 15 september varje år. 

Och i sommar har vattenståndet på grund torkan varit ännu lägre än normalt. Och när sedan dämmet togs bort sjönk sjön ytterligare en halvmeter. Och nu vill intresseföreningen i stället att det ska vara vattennivån i sjön som bestämmer när dämmet får tas bort.

Det räcker med en justering av befintlig vattendom och då kostar det mindre

För på så sätt kan man se till att nivån hålls så hög att sjön inte växer igen. Men då måste vattendomen ändras. Och eftersom vattendomen står på kommunen har man bett om hjälp där. Men det ansvariga kommunalrådet Magnus Larsson (C) tror att det kräver en helt ny vattendom vilket blir väldigt dyrt.

- Det kan kosta uppemot 300.000 bara en miljökonsekvensbeskrivning, och då kan jag undra om det är kostnaden, så jag är lite tveksam, säger han.

Men Richard Olsson som är ordförande i intresseföreningen håller tummarna för att det kanske räcker att bara ändra i den befintliga vattendomen.

- Vi har fått information om att det räcker med en justering av befintlig vattendom och då kostar det mindre, och då hoppas vi kommunen ska kunna hjälpa oss med det, säger han.