Få lärosäten har funktioner för att anonymt anmäla sexuella trakasserier

1:49 min

Bara sex av de svenska högskolorna och universiteten har anonyma visselblåsarfunktioner.

Universitets- och högskolerådet håller just nu på att utreda lärosätenas arbeten mot sexuella trakasserier, ett regeringsuppdrag som kom efter metoo-hösten.

Av de enkäter som lärosätena skickat in framgår att bara 6 av dem har uttalade visselblåsarfunktioner där sexuella trakasserier kan anmälas anonymt av anställda eller studenter.