JK vill se dagsböter för bibliotekschef

1:29 min

Under tisdagen avslutades rättegången mot chefen på Stadsbiblioteket i Karlstad som stått åtalad misstänkt för brott mot efterforskningsförbudet.

Bibliotekschefen står åtalad misstänkt för att under en intervju med Dagens Nyheter ha efterforskat en källa.

Förra våren intervjuade en journalist från Dagens Nyheter bibliotekschefen, Åsa Hansen, angående ett påstått register på biblioteket över EU-migranter som inte fick låna med sig böcker hem.

Bibliotekschefen ska under intervjun, enligt åtalet, ha frågat journalisten vart han fått uppgifterna ifrån.

– Genom att ställa en sådan fråga har man efterforskat källan eftersom det finns en risk att den man ställer frågan till faktiskt svarar vem uppgiftslämanaren är, säger Jens Kallmin, föredragande hos Justitiekanslern.

Åsa Hansen förnekar brott men medger att hon ställt frågor till journalisten.

Anders Runebjer är försvarare och menar att hans klient inte menade att efterforska källan.

– Hon berättar att hon ställer en fråga för att få veta vad det är journalisten frågar om, för det han påstår är lögner, säger Anders Runebjer, försvarare.

JK yrkar på böter för bibliotekschefen och dom i målet kommer om två veckor.