Malmö

Ny plattform ska stoppa antisemitism i skolan

2:57 min

Svenska skolelever stöter allt oftare på antisemitiska konspirationsteorier på nätet och sociala medier. Det är en av anledningarna till att Svenska kommittén mot antisemitism och Forum för levande historia nu lanserar en informationskampanj i svenska skolor.

Niclas Blom är pedagog på Svenska kommittén mot antisemitism och en av de som har tagit fram plattformen: 

– Vi märker att många ungdomar som rör sig i sociala medier stöter på de här kommentarerna, då måste vi bemöta det, säger han. 

Fram till i somras jobbade han som lärare och han har lagt märke till att dagens skolungdomar i allt högre grad kommer i kontakt med antisemitism via internet och på sociala medier.

– Absolut, ett stort problem inom skolan är hur man fångar upp det här och tränar elever i källkritik, säger Niclas Blom. 

Den digitala plattformen lanserades på en konferens mot antisemitism i Malmö där kommunalrådet Andreas Schönström, företrädare för polisen och judiska församlingen diskuterade hur situationen för Malmös judiska befolkning ser ut idag.

Även om vissa framsteg gjorts var de flesta överens om att antisemitismen är verklig och konkret på många håll i Malmö.

På den nya hemsidan finns bland annat information om det man kallar antisemitiska "kodord". I den digitala miljön används ofta ord om "globalister", "sionister", "Rothschild" eller "kulturmarxister" för att beskriva judar. Svenska kommittén mot antisemitism ser det som sitt uppdrag att informera om hur dagens rasistiska föreställningar har sina rötter i antisemitismens långa historia.

– Det belyser komplexiteten som finns kring antisemitism. Den fanns långt innan förintelsen och finns kvar idag, säger Niclas Blom.