Barnavårdscentral kritiseras av IVO

1:37 min

För tre år sedan dog ett spädbarn på Östersunds sjukhus på grund av hjärtsvikt. IVO, Inspektionen för vård och omsorg, har nu utrett det som hände och riktar kritik mot en barnavårdscentral i Jämtland.

Barnavårdscentralen hade ingen rutin för att upptäcka hjärtsjukdom hos spädbarn. Det saknades vid tillfället tillgång till pulsmätare och den korttidsanställde läkaren hade svårt att fastslå den exakta pulsen med bara ett stetoskop.

Läkarbristen gjorde att dessutom att den 4-veckorskontroll som normalt görs på spädbarn var försenad med två veckor. I sin anmälan till IVO frågar föräldrarna varför de inte fick komma till akuten tidigare, eller flygas iväg till ett annat sjukhus med större kompetens.

IVO kan inte avgöra om en korrekt behandling på BVC hade kunnat ge snabbare sjukhusvård. På Östersunds sjukhus bedömde läkarna att det skulle ta alldeles för lång tid att ordna plats på ett annat sjukhus. I behandlingen som inleddes tog de råd av en specialist vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. Men under behandlingen fick det lilla barnet hjärtstillestånd och dog.

IVO kritiserar inte någon enskild personal på vare sig barnavårdscentralen eller på Östersunds sjukhus, men påminner om att det fanns flera tecken som pekade på hjärtsjukdom och att den kunde ha upptäckts i ett tidigare i skeende.

Trots dessa påpekanden bedömer IVO och den expert som IVO anlitat, att utredningen och läkemedelsbehandlingen i Östersund utfördes korrekt.