Kyrkor får dela på statligt miljonbidrag

1:06 min

Staten bidrar med 21,7 miljoner kronor för att vårda och underhålla det kyrkliga kulturarvet.

I Härnösands stift får sammanlagt 26 projekt del av det statliga bidraget. Här är några exempel på stora projekt i Västernorrlands län som får pengar:

• Nora kyrka, 3 256 000 kr, lagning av putsskador och stomme i kyrktornet.
• Torpshammars kyrka, 2 600 000 kr, restaurering av fönster, tak och fasad.
• Ramsele gamla kyrka, 1 820 000 kr, byte av spåntak och omputsning av fasad.
• Fiskarkapellen, 824 000 kr, etapp två av en inventering och åldersbestämning av fiskarkapellen längs kusten i Härnösands stift. 

Gunuilla Fluur, kyrkoherde i Ramsele-Edsele är glad över att den gamla kyrkan i Ramsele nu kan få ett nytt tak.

 –  Det är ju ett kulturarv som vi inte får missköta. Vi har ju ett uppdrag och det är ju förvalta sådana här saker. Det är ju en av de äldsta kyrkorna i Härnösands stift och bland annat är putsen väldigt unik, berättar Gunilla Fluur.

Gamla kyrkan i Ramsele används endast sommartid eftersom den saknar uppvärmning.