Just nu
  • Träd delvis över vägen mellan Olofström och Kyrkhult. Beräknas vara röjt till klockan 14.

Barn med dyslexi behöver få hjälp tidigare

3:58 min

Omkring fem procent har dyslexi, läs-och skrivsvårigheter, och för många dröjer det länge innan de får en utredning.

Niklas Oscarsson från Karlskrona lever med dyslexi och han fick hjälp först som vuxen. Men hans barn har fått hjälp tidigare. Men det görs inga utredningar förrän i årskurs 3. Men på grund av resursbrist dröjer det ibland mycket längre, säger han:

– Det kan gå ändå upp till sexan, sjuan, åttan och nian innan utredningen är gjord.

– När problemen inte upptäcks i tid följer problemet med från skolan ut till vuxenlivet, säger José Espinoza som är Dyslexiförbundets kontaktperson i Blekinge.

Den här veckan är det den Europeiska dyslexiveckan och Dyslexiförbundet i Blekinge informerar bland annat på Stadsbiblioteket i Karlskrona om vilka hjälpmedel det finns.