Segerströms konkurs: Ekonomiska brister på över 26 miljoner

1:43 min

Det finns ekonomiska brister i konkursboet för företaget Segerström och Svensson i Eskilstuna med ca 180 anställda på över 26,6 miljoner. Det visar konkursbouppteckningen som har lämnats in till tingsrätten.

Tillgångarna är närmare 60 miljoner och skulderna över 90 miljoner kronor.

Konkursboet har framförallt leverantörsskulder och skulder till Skatteverket, men man har också kundfordringar på drygt 29 miljoner kronor, alltså pengar som man inte fått för produkter som har levererats. Tillgångar i övrigt gäller inventarier och maskiner men också varulager som är värt närmare 23 miljoner, men som redovisas som ett skrotvärde på en halv miljon.

Konkursförvaltaren Fredrik Thor har valt att redovisa oprioriterade skulder på sammanlagt drygt 86 miljoner och prioriterade på drygt 887 000 kronor. 

Leverantörsskulderna kan komma att minskas genom att leverantörerna återtar varor med stöd av äganderättsförbehåll. Skulderna består också av löneskulder genom lönegarantin hos länsstyrelsen. Skulden på drygt 13 miljoner kan komma att öka, skriver konkursförvaltaren Fredrik Thor i konkursbouppteckningen.

Fredrik Thor sa till P4 Sörmland i september att det då fanns uppemot 15 företag som är intresserade av att köpa verkstadsföretaget Segerström och Svensson som försattes i konkurs i augusti - både från övriga Europa och Nordamerika.

Han sa att han räknar med att konkursboet driver verksamheten vidare åtminstone fram tills årsskiftet i avvaktan på att hitta en köpare.

Lönerna betalas ut via lönegarantin, men pengar tas också ur konkursboet. Första lönen i augusti fick de anställda några dagar senare än normalt.