Betydligt färre älgar i år

1:35 min

Nu har årets älgobservationer börjat sammanställas och den pekar mot en rekordlåg älgstamsnivå i Norrbotten.

– Vi har en lägre älgstam i Norrbotten i år, än sedan åtminstone sedan 2005, säger Björn Sundgren är jaktvårdskonsulent på Svenska jägareförbundet.

Men det finns stora skillnader i älgtillgång beroende på hur skogsbiotopen sett ut.

– Jaktvårdsområden som har vatten eller våtmarker på sina områden har betydligt mer älg, säger Björn Sundgren.