NOBEL 2018

Frances Arnold, George Smith och Gregory Winter tilldelas Nobels kemipris

0:40 min

Frances Arnold, George Smith och Sir Gregory Winter tilldelas Nobels kemipris för upptäcker som "bemästrar evolutionens kraft."

Sammanfattningsvis kan man säga att årets Nobelpristagare i kemi har snabbat upp och styrt evolutionen.

– Kungliga vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela ena hälften av kemipriset till Frances Arnold för riktad evolution av enzymer och andra hälften gemensamt till George Smith och Gregory Winter för fagdisplay av peptider och antikroppar, säger Göran Hansson, ständiga sekreterare vid Kungliga Vetenskapsakademien.

Enligt Akademien har de tre på sätt och vis bemästrat evolutionens kraft. De har tagit kontroll över evolutionen och nyttjat den för ändamål som gör stor nytta för mänskligheten.

Frances Arnold genomförde 1993 den första riktade evolutionen av enzymer och sedan dess har hon finslipat de metoder som numera används rutinmässigt för att utveckla nya katalysatorer. Hennes enzymer nyttjas bland annat för en mer miljövänlig tillverkning av kemiska substanser.

Hör Vetandets Världs sändningar direkt från tillkännagivandena.

Hon är född 1956 i Pittsburg, USA, och doktorerade 1985 vid University of California i Berkley. Hon är numera verksam vid California institute of Technology i Pasadena. 

– Jag tror det finns anledning att vara optimist, säger Johan Åqvist, professor i teoretisk kemi vid Uppsala Universitet, apropå det faktum att Frances Arnold är den femte kvinnan att få Nobelpris i kemi.

– Vetenskapsfältet som helhet har förändrats under årens lopp och priserna återspeglar situationen långt tillbaka i tiden. Det finns god anledning att vara optimist, säger han.

Den andra halvan av priset går till George Smith och Sir Gregory Winter som har utvecklat antikroppar med metoden som kallas fagdisplay. På så vis kan man motverka autoimmuna sjukdomar och i vissa fall bota spridd cancer.

Fagdisplay är när virus som infekterar bakterier kan utnyttjas för att ta fram nya proteiner. Smith utvecklade metoden 1985 medan Gergory Winter använde metoden för riktad evolution av antikroppar med målet att framställa nya läkemedel.

Det första av dessa läkemedel godkändes 2002 och används mot ledgångsreumatism, psoriasis och inflammatoriska tarmsjukdomar.

George Smith är född 1941 i Norwalk, USA, och doktorerade 1970 vid Harvard University, USA. Han är professor emeritus vid University of Missouri.

Sir Gregory Winter är född 1951 i Leicester, Storbritannien, och doktorerade 1976 vid University of Cambridge. Han är verksam MRC Laboratory of Molecular Biology i Cambridge.

Förra året fick tre forskare dela på priset, Jacques Dubochet vid universitetet i Lausanne i Schweiz, Joachim Frank vid Columbia University i New York i USA och Richard Henderson vid Cambridge University i Storbritannien.

De belönas för att ha utvecklat ett kryoelektronmikroskop, som ger en möjlighet att se livets molekyler i närbild – en upptäckt som har betydelse för att bättre förstå hur molekylerna fungerar, reagerar och uppför sig.

Kemipriset har delats ut sedan 1901 och hittills har fyra kvinnor fått det. Frederick Sanger är den enda som belönats med det två gånger - 1958 och 1980. 

Den yngsta samt äldsta som fått priset var 35 år respektive 85 år. 

I måndags delades medicinpriset ut till James Allison och Tasuku Honjo för deras upptäckt kring en ny cancerbehandling.

Tisdagens fysikpris gick till trion Arthur Ashkin, Gérard Mourou och Donna Strickland som prisades för sina banbrytande uppfinningar inom laserfysik.

Arthur Ashkin, som tilldelas ena hälften av priset, står bakom upptäckten av så kallade optiska pincetter. 

Gérard Mourou och Donna Strickland tilldelas den andra halvan av priset "för deras metod att alstra högintensiva ultrakorta optiska pulser", enligt Kungliga Vetenskapsakademien motivering.