Så kan du hjälpa Länsstyrelsen räkna varg

0:38 min

Vargstammen minskar vilket gjort att licensjakten ställts in – nu vill man veta hur mycket varg vi har i Örebro län.

Varginventeringen är i gång och det finns sätt för allmänheten att hjälpa till med att räkna hur många vargar det finns i landet, och Örebro län.

Det är Naturvårdsverket som önskar hjälp från allmänheten på det sätt att om man som privatperson ser en varg, så ska man rapportera det till dem. Sen kommer Länsstyrelsen att åka till platsen för att kontrollera uppgifterna.