Förslaget att tillåta bågjakt får kritik

2:16 min

Naturvårdsverkets förslag att tillåta jakt med pilbåge kritiserar av remissinstanserna. Bland kritikerna finns Sveriges lantbruksuniversitet.

– Det finns alldeles för lite forskning och kunskap om djurskyddsaspekterna kopplade till bågjakt, tycker vi på SLU, säger Göran Ståhl, chef för skogsvetenskapliga fakulteten.

Naturvårdsverket presenterade tidigare i år förslag till nya föreskrifter om jaktmedel. Ett av förslagen är att tillåta pilbågsjakt.

Rådjur, räv, bäver, grävling, mårdhund, tvättbjörn, bisamråtta och hare ska få jagas med pilbåge – av personer med vanlig jägarexamen och en internationell bågjägarexamen, enligt förslaget.

Jakt med pilbåge är en jaktmetod som fungerar bra i bland annat Danmark och på Åland, enligt Naturvårdsverket, och förslaget är en del i myndighetens ambition att hitta nya sätt att jaga.

Förslagen har varit ute på remiss. Och flera av remissinstanserna är alltså kritiska till förslaget om jakt med pilbåge.

Det är framförallt det rådande kunskapsnivån, som remissinsatserna oroas över.

– Kunskapsläget om djurskyddsaspekterna måste förbättras innan vi tycker att bågjakt eventuellt kan godkännas, säger Göran Ståhl, SLU.

Även Jordbruksverket tycker att underlaget som Naturvårdsverket tagit fram i sitt förslag är för tunt.

– Det saknas ett ordentligt underlag för att vi ska kunna ta ställning. Det behövs någon form av beskrivning över skillnaderna mellan dödande med klassiskt kulvapen jämfört med pilbåge. För det saknades faktiskt helt, säger David Slottner, handläggare på Jordbruksverket.

Även Naturskyddsföreningen avstyrker förslaget i sitt remissutlåtande.

– Och det är framförallt på grund av att vi menar att det är för stor risk för skadeskjutningar. Skadeskjutningsfrekvensen är ju klart hög när det gäller det man vet kring bågjakt eller jakt med pilbåge, säger Jan Terstad, chef för skog och naturvård vid Naturskyddsföreningen.