Regeringsförslaget kan kosta Lekebergs kommun miljoner

0:44 min

Regeringen vill att förutsättningarna för kommunerna i landet ska vara likvärdiga. Men skatteutjämningen kan slå hårt mot vissa kommuner.

Förslaget, som presenterades under måndagen, handlar om att jämna ut skatten mellan de olika kommunerna i Sverige. Syftet är att det ska vara lika ekonomiska förutsättningar mellan kommunerna.

Men för kommuner med exempelvis stor inrikes inflyttning som anledning till befolkningsökning och inte migration, som fallet är i Lekebergs kommun, kan alltså skatteutjämningen slå hårt. Åtta miljoner kronor kan gå förlorade för kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande Wendla Torstensson (C) tycker att förslaget straffar kommuner som har en skötsam ekonomi, och hoppas på en förändring när förslaget varit ute på remiss.