بیش از یک میلیون تن از مردم سوئد دسترسی ناچیزی به اینترنت دارند

2:53 min

در گزارش سالانه "سوئد‌ی‌ها  و اینترنیت" که امروز انتشار یافت  تمرکز بر آن چیزی است که "حاشیه نشینی دیجیتال " خوانده می شود.

  این گزارش نشانگر محرومیتی است که شامل بیش از یک میلیون نفر از مردم سوئد است.

در این گزارش که بنیادی مستقل به نام بنیاد اینترنت در سوئد تهیه می کند اصطلاج حاشیه نشینی اینترنتی استفاده از اینترنت  یک بار در هفته یا کمتر از آن تعریف می شود.

مونس یوناسون، مسئول امور راهبردی (استراتژی) بنیاد اینترنت می‌گوید که اکثر خدمات امروزه بصورت دیجیتالی انجام می گیرد و از این رو بیش از یک میلیون نفر از مردم سوئد در این زمینه مورد بی توجهی هستند.

مونس یوناسون ادامه دهد که کسانی که به نددرت یعنی یک بار در هفته و یا کمتر از آن از اینترنت استفاده می کنند خود را محروم از دسترسی به اطلاعات و شرکت در عرضه دیجیتال جامعه می دانند.

گزارش بنیاد اینترنیت حاکی از آن است که اکثریت افراد "محروم" از اینترنت سالمندان هستند . اولا نیلسون، کارشناس  سازمان ملی بازنشستگان سوئد (PRO) این نکته را تایید می کند که بسیاری از اشخاص سالمند احساس نوعی حاشیه نشینی در عرصه دیجیتال دارند. به گفته او این امر می تواند برای نمونه ناشی از  دیجیتالی شدن بسیاری از وسایل خدماتی مانند دستگاه های پارکینگ باشد یا ناشی از کمتر شدن یا ناپدید شدن معاملات با پول نقد  باشد.

 وی ادامه می دهد که این موضوع حتی شامل کسانی است که کامپیوتریا تلفن های هوشمند  دارند. بسیاری از اعضای ما دارای کامپیوتر هستند اما از آن بسیار کم استفاده می کنند و واضح است که اگر آنها کار با کامپیوتر را یاد بگیرند باید با انجام کار و تمرین،  چگونگی آن را فراموش نکنند و گرنه  در نهایت از کامپیوتر یا تلفنی که  دارند  استفاده ای نمی کنند .

از سوی دیگر ،در مورد نسل های جدید و کودکان، محرومیت  یاد شده بسار نادر است .در تهیه گزارش امسال بنیاد اینترنت با پدران و مادران بچه های خردسال صحبت شده است و نتیجه این تحقیق نشان می دهد که یک چهارم کودکانی که حتی کمتر از یک سال دارند به نحوی با اینترنت مثلا برای بازی  و تماشای ویدئو و غیره پیوند دارند.