Dom: USA bör häva delar av Iransanktionerna

1:31 min

USA:s sanktioner mot Iran som drabbar humanitära insatser och produkter måste dras tillbaka. Det beslutade FN:s högsta domstol i dag efter att USA:s president Donald Trump återinfört en mängd sanktioner i samband med att USA drog sig ur kärnenergiavtalet med Iran.

Internationella domstolen, ICJ, var enig i sitt utslag: USA sanktioner mot Iran får inte hindra humanitära insatser och varor.

Det handlar bland annat om export till Iran av mediciner, sjukvårdsutrustning, mat och jordbruksprodukter. Dessutom måste reservdelar till flygplan tillåtas för att inte äventyra flygsäkerheten i Iran.

Domstolen tog upp frågan efter att Iran stämt USA och hävdat att sanktionerna som USA återinförde bryter mot ett avtal mellan länderna från 1955.

Den internationella domstolen konstaterar att sanktioner på varor som är nödvändiga för humanitära behov kan orsaka allvarliga försämringar för enskilda individers hälsa och levnadsvillkor i Iran. Dessutom innebär de amerikanska sanktionerna mot reservdelar till flygplan en potentiell fara för den civila flygsäkerheten enligt domstolen.

USA återinförde en första runda sanktioner mot Iran i augusti efter att tre månader tidigare dragit sig ur kärnenergiöverenskommelsen. Ytterligare sanktioner planeras att införas i november där den iranska oljeexporten kraftigt stryps.

USA dömer ut domslutet i internationella domstolen som kritiserade landets sanktioner mot Iran. Domstolen har inte grund för att kritisera sanktionerna, skrev USA:s ambassadör i Nederländerna på Twitter.