Okänt hur bakterierna kom in i vattenverket

1:20 min

I snart tre veckor har boende i västra Karlstad och Grums behövt koka dricksvattnet på grund av att bakterier har hittats i ledningarna. Vart bakterierna kom ifrån är känt, men att helt åtgärda problemet kan ändå ta tid.

Det är boende i Vålberg, Edsvalla, Norsbron, Segerstad och Grums som rekommenderas att koka vattnet innan de dricker det för att undvika att bli magsjuka.

Källan till bakterierna har lokaliserats till ett av de tre vattenverk som försörjer de här områdena med vatten. Det verket kopplades direkt ifrån vattenledningsnätet, som nu försörjs helt av de andra två vattenverken. Men hur bakterierna kom in i det aktuella verket är däremot inte känt.

– Det pågår ett stort utredningsarbete inne på vattenverket för att reda ut hur bakterierna kunde komma in i processen. Undertiden så klarar de andra två vattenverkena av att försörja de här områden med dricksvatten, säger Per-Anders Bergman, som är förvaltningsdirektör på teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstad.

Att problemet med bakterierna inte har kunnat rättas till än, trots att man täppt till källan till det, förklarar Per-Anders Bergman med att bakterierna som kommit in i ledningarna har förökat sig.

– Inne i vattenledningsnätet så finns det mat kan man säga för bakterierna, så de kan föröka sig inne i ledningsnätet om de kommer in där. Och det är det de har gjort nu.

Hur lång tid det kommer att ta innan bakterierna är borta är svårt att säga enligt Per-Anders Bergman. Varje dag tas nya vattenprover som analyseras, och när provresultaten två dagar efter varandra visar att det inte finns några bakterier kvar i vattnet så släpps rekommendationerna om att koka dricksvattnet.

– Erfarenhetsmässigt så brukar det här ta mellan en och fem veckor efter att man har lokaliserat källan, och vi är ju ungefär mitt i det spannet nu.