Västervik

Anställd på Försäkringskassan anmäls för dataintrång

0:32 min

Enligt en utredning ska en kvinna ha sökt information om anhöriga i myndighetens it-system.

En kvinna på Försäkringskassan i Västervik har anmälts för dataintrång. Bakgrunden till anmälan är att kvinnan ska ha öppnat journaler och dokument i ärenden om sjukpenning, bostadstillägg, aktivitetsstöd och pensionsgrundande inkomst.

Enligt anmälan ska kvinnan sammanlagt ha sökt information om sex personer och kollat igenom 46 handlingar.

Försäkringskassan har därför beslutat att åtalsanmäla kvinnan för olaga dataintrång.