Sexologen Katta tipsar om hur du pratar med ditt barn som sex

12 min

Sexologen Katerina Sparr Holinkova pratar om frågor som rör sexualitet i P4 Sörmlands programpunkt "sexsnack med Katta".

Första avsnittet handlar om hur man ska prata med sina barn om sex och hur man vet om man är redo för att ha sex första gången.