BORÅS

Böcker på andra språk ökar och berikar biblioteken

1:48 min

Efter flyktingvågen till Sverige under 2015 har biblioteken utökat utbudet på andra språk, man har böcker på ett 70-tal språk och många tidskrifter också berättar mångspråksbibliotekarien Åsa-Marie Berg Levinsson.