Politik

Nu har länets riksdagsledamöter fått sina utskottsuppdrag

Cassandra Sundin (SD) blir ersättare i Civilutskottet och Kulturutskottet. Ledamöterna i (S), (M) och (C) fortsätter i samma utskott.

Per Åsling (C) var ordförande i Skatteutskottet under förra mandatperioden, men den posten går nu till Socialdemokraten Jörgen Hellman från Västra Götalands län.

– Fördelningen av ordförandeposterna är en del av förhandlinsspelet mellan partierna, säger Per Åsling. Det är väl Tobias Billström (M) och Anders Ygeman (S) som singlat slant. Ordförandeposten i finansutskottet gick till en moderat och därför är det naturligt att Socialdemokraterna gjorde anspråk på ordförandeposten i Skatteutskottet.

Men Per Åsling känner det inte som ett nederlag att bli vice ordförande.

– Det viktiga är ju att man sitter i presidiet.

Socialdemokraten Anna-Caren Sätherberg fortsätter i trafikutskottet och partikamraten Kalle Olsson behåller uppdraget ledamot i försvarsutskottet.

Moderaten Saila Quicklund blir ledamot i arbetsmarknadsutskottet och ersättare i näringsutskottet och utbildningsutskottet.