Betalningsviljan ökar kraftigt bland musik- och filmkonsumenter

2:01 min

För första gången uppger fler än hälften av internetanvändarna att de betalar för film och musik på nätet, enligt Internetstiftelsen.

Rasmus Fleischer är forskare i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.

– Delvis har det säkert att göra med att det blivit enklare att betala, tröskeln att skriva in sitt kreditkortsnummer är inte längre en lika stor tröskel, säger han. 

Internetstiftelsen årliga rapport Svenskarna och internet visar att över hälften av internetanvändarna nu betalar för att lyssna på musik.
För nio år sedan betalade nästan ingen. Spotify är den tjänst som dominerar totalt bland musiklyssnarna (97 procent).

Även filmtittandet på nätet ökar kraftigt. Nästan var tredje internetanvändare ser numera på film och video varje dag. Det är mer än tre gånger så många som för fyra år sedan. Och även när det gäller film är det en aktör som dominerar – nämligen Netflix.

– Det har gått snabbt, framförallt för Spotify och på senare år även Netflix i Sverige. Det är väldigt snabba genomslag, men det är klart att det sker ju också på bekostnad av tidigare sätt att konsumera.

– Det är inte en betalningsvilja som kommer från ingenstans. För tio år sedan fanns det till exempel fortfarande en stor andel som köpte och hyrde DVD, säger Rasmus Fleischer som forskar kring musikindustrins förändring och som även har skrivit en bok om Spotify.

När det gäller film och video på nätet är det framförallt yngre som tittar. Och som är villiga att betala för det: I åldrarna 12 till 35 år är det nära tre fjärdedelar som betalar för abonnemang. Många av de yngre tittar däremot aldrig på traditionell tv, vilket i princip samtliga äldre gör. Bland personer i åldern 46 år och uppåt tittar mellan 95 och 99 procent på traditionell tv. 

Men det finns även andra tydliga skiljelinjer i statistiken.

- Det är intressant att statistiken visar en tydlig klassklyfta. Bland de med lite lägre inkomster är det betydligt färre som betalar för video och musik, säger Rasmus Fleischer.