Siggelin får inte driva familjehem i Klintehamn

Inspektionen för vård- och omsorg avslår en ansökan från bolaget Siggelin familjehem som vill bedriva verksamheten inom familjehem och jourhem för utsatta barn.

Två av bolagets företrädare anses inte lämpliga. Tidigare ekonomisk misskötsamhet anges som orsak.

Det handlar om betalningsanmärkningar, skatteskulder och för sent inlämnade deklarationer och momsredovisningar. Och en tidigare konkurs.

Trots de förklaringar som bolaget lämnat till IVO, bedömer alltså tillsynsmyndigheten att det rör sig om upprepade brister över en period på flera år och nära i tid. Det gör att IVO ser ett återkommande beteende som visar på att man inte sköter sina åtaganden som företagare.