Mer och mer problem med råttor i städer

1:51 min

Råttor skapar mer och mer problem i svenska städer. På hösten är det fler råttor som kommer in i hus där människor bor. Det är för att vädret blir kallare nu.

Det kan vara ett stort problem när råttor tar sig in i hus. Råttorna kan göra skador på byggnader och hus. Och de kan bära på bakterier och virus.

Det är inte säkert att råttorna har blivit fler än tidigare. Men de märks mer nu. Det finns mycket mat för råttorna i städerna. Rester av mat som ligger i soporna till exempel. Och när man bygger och gräver i marken inne i städer så kommer råttorna upp på gatorna.

Anticimex är ett företag som arbetar med att stoppa djur och insekter som skadar hus och byggnader. Varje år vill allt fler människor ha hjälp från dem för att stoppa råttor.

Förra året fick Anticimex stoppa råttor över 56 000 gånger. Det är 48 procent fler gånger än år 2012. Det har alltså ökat väldigt mycket. Och företaget tror att de kommer att göra ännu fler sådana jobb i år.