Skåneval 2018

Kristianstads blockbrytare om Sveriges regeringsbildning

1:17 min

Exemplet Kristianstad är något att ta efter för Sveriges regering, för att bryta det låsta läget i riksdagen, anser Anders Tell (S). Men alla håller inte med.

Kristianstad har styrts i majoritet av en blocköverskridande mittenkoalition med Socialdemokraterna, Liberalerna och Centerpartiet de senaste fyra åren. Anders Tell (S) rekommenderar Sveriges regering att ta efter Kristianstads exempel för att bryta det låsta läget i riksdagen.

– Det tror jag är ett bra sätt att ge stabilitet och ordning även i Sveriges affärer, säger han.

Karl Gemfeldt (C) är däremot mera tveksam.

– Centerpartiet hade en koalition med Socialdemokraterna redan på 50-talet och ett nära samarbete under 90-talet. Det kostade mycket eftersom väljarna inte uppskattade det, säger han.