Många barn under 12 månader använder internet

9:52 min
  • Var fjärde barn under 12 månader använder internet, det visar rapporten Svenskarna och internet 2018.
  • Studio Ett tittar närmare på de allra yngstas skärmvanor.

  • Hör Kalle Brunelius, producent för Bolibompa
    Baby i SVT och Mikael Heimann, professor emeritus i utvecklingspsykologi, Institutionen för beteendevetenskap och lärande i Linköping.