Rubiks kub lätt match för robothanden

0:28 min

Hur snabbt kan du egentligen lösa Rubiks kub, med tre fingrar? Gör du det på tio sekunder kan du mäta dig med en robothand, framtagen av forskare i Tokyo.

Rubiks kub är det mekaniska pusslet som handlar om att på så kort tid som möjligt göra så att en kub med olika färgrutor får likfärgade sidor.

Nu har alltså en robothand, konstruerad av forskare vid Ishikawa Senoo Lab i Tokyo, löst pusslet på ungefär tio sekunder.  

Det finns robotar som kan göra det snabbare men det speciella här är att roboten inte har tagits fram för just denna problemlösning och att den bara har tre fingrar.

Till sin hjälp har den dock bland annat en höghastighetskamera och ovanligt flinka tre fingrar.

Referens: Higo et al. "Rubik's Cube handling using a high-speed multi-fingerd hand and a high-speed vision system".