Kalmar

Professorns efterlysning: "Fler vuxna som vågar vara vuxna"

3:59 min

Närvarande vuxna som vågar vara auktoriteter. Det är professorn i kultursociologi Mats Trondmans förslag för att öka tryggheten bland ungdomar.

Den senaste tidens oroligheter i centrala Kalmar har skapat en debatt om vad som kan göras åt otryggheten bland vissa ungdomar.

Att det finns problem hos vissa ungdomar, särskilt i grupp, är inget nytt menar Mats Trondman, professor i kultursociologi med särskild inriktning på just ungdomar. 

– Generellt har det blivit mjukare bland ungdomar, men i vissa grupper betydligt hårdare. Det fysiska våldet, knivar och pistoler. 

Mats Trondman vill se fler närvarande vuxna som vågar vara auktoriteter bland ungdomarna. 

– Närvarande vuxna är väldigt viktigt så att inte staden blir ett frirum för ungdomarna. Och sen får vi man inte vara rädd för att vara vuxen, att vara en auktoritet att se upp till och lära sig av.