Fusket ökar på Karlstads universitet

3:36 min

Allt fler studenter anmäls för fusk. Hittills i år har 50 elever anmälts för fusk, det är lika många som anmäldes under hela 2016.

En sammanställning från Karlstads universitet visar att det under de senaste fyra åren har skett en stor ökning av antalet fuskanmälningar som hamnar hos disciplinnämnden vid. Det behöver däremot inte betyda att allt fler studenter fuskar idag.

– Utifrån de ärenden vi har till disciplinnämnden har det ökat. Däremot tror vi inte att det är numerärt fler som fuskar idag än för några år sedan. Det  är vi som har blivit bättre på att upptäcka fusket, säger Thomas Bragefors, föredragande i disciplinnämnden vid Karlstads universitet. 

Under 2015 anmäldes 47 studenter för fusk, 2016 låg siffran på 51 anmälningar och ett år senare hade 84 studenter anmälts. Idag har 50 anmälningar hamnat hos nämnden, men enligt prognosen beräknas ett 80 tal anmälningar ha gjorts vid årets slut.   

Idag är det vanligaste fusket plagiering. Det innebär att studenten samarbetar tillsammans med en annan student, inte redovisar sina källor eller kopierar någon annans arbete. 

– Du får inte göra dig förtjänt av någon annans arbete, det är därför vi har  citeringar, säger Thomas Bragefors.