Nyfödda ska screenas för diabetesrisk

1:14 min

Tusentals skånska nyfödda kommer att screenas de närmaste åren.

Målet är att hitta barn med ökad risk att få diabetes typ 1, och att testa om man kan förebygga sjukdomens utbrott.

– I Sverige är diabetes typ 1 en av de vanligaste kroniska sjukdomarna, och för dem som får den är det extremt allvarligt. Man får ett liv som på många sätt präglas av sjukdomen, säger Markus Lundgren, en av läkarna vid Skånes universitetssjukhus som deltar i projektet.

Under tre år framåt kommer alla blivande föräldrar i Skåne uppmanas att delta i försöket. För alla barn som är med kommer blodproven att analyseras med sikte att hitta 400 som har en förhöjd risk med 10 procent eller mer att utveckla diabetes 1. Därefter kommer preventionen.
 
– Tanken är att vi, genom att ge insulin tidigt till de här barnen, via munnen, lär deras immunförsvar att inte reagera mot insulin. Då skulle man kunna förhindra eller försena att man insjuknar i diabetes så småningom.

Är man säker på att det här verkligen ger effekt?

– Det är man inte, medger Markus Lundgren. Då hade vi inte behövt göra studien. Men vi har tidigare resultat som visar på att det här är en potentiell framgångssaga som skulle kunna fungera.

Hur svårt är det att hitta de här 400 barnen?

– Det kommer att ta några år, eftersom vi har lagt ribban så högt för att få vara med i preventionsstudien. Vi vill att man ska åtminstone tio procent risk för att utveckla autoimmunitet, säger Markus Olofsson.

Helena Elding Larsson, barnläkare och diabetesforskare i Malmö, tycker att det här projektet är mycket spännande, och hoppfullt.

– Jag jobbar med diabetes och barn med diabetes och det hade varit fantastiskt att kunna hindra att barn alls utvecklar sjukdomen, säger hon.

– Nu är det lite lättare att leva med sjukdomen, men samtidigt är det ett ständigt pysslande med att hålla blodsockerhalterna på bra nivåer, och ha diabetesen med sig hela livet.

– Det hade varit underbart om vi kunna utplåna diabetes typ 1, avslutar Helena Elding Larsson, men tillägger:

– Jag tror nog att det är några år tills dess.