Bankoro i spåren av Danske Bank-härva

1:20 min

De stora affärsbankerna har idag fallit kraftigt på Stockholmsbörsen. Det efter uppgifter från nyhetsbyrån Bloomberg news att penningtvättsskandalen i Estland med Danske Bank, är mycket större än tidigare varit känt.

Bloomberg news har tagit fram statistik från den estniska centralbanken och funnit penningtransaktioner på totalt omkring 1 000 miljarder dollar från utländska kunder under åren 2008 till 2015.

Det kan jämföras med danske banks flöden på drygt 230 miljarder dollar, alltså enbart en knapp fjärdedel av den summan. Experter Bloomberg talat med beskriver det som ett systemfel inom bankerna i Baltikum under de aktuella åren.

Direkt efter de här uppgifterna backade såväl Swedbank som SEB kraftigt, båda med verksamhet i Baltikum, men även kurserna i Handelsbanken och Nordea gick ned.

Men hittills är det alltså oklart om andra banker än danske bank är inblandade i penningtvättshärvan. Swedbank säger sig i en kommentar till nyhetsbyrån Direkt varken känna igen beloppen eller kommentarerna från den estniska centralbanken.