Linköping

Femtusen Linköpingsbor i unikt forskningsprojekt

2:06 min

Idag samlades forskare och flera av deltagarna i forskningsprojektet SCAPIS för att avsluta den första delen av projektet.

För tre år sen fick Linköpingsbor i åldern 50 - 64 år en inbjudan till forskningsprojektet SCAPIS. 5 000 personer har deltagit i undersökningar av hjärta, lungor och blodkärl. Sex av landets universitetssjukhus deltar i projektet och totalt är det 30 000 personer som undersökts.