Köpings kommun ska bli bättre på information till alla

1:55 min

Vård- och omsorgsförvaltningen i Köpings kommun kartlägger hur kommunen ska nå ut till alla – även kommuninvånarna som inte använder internet.

– Min inställning är att vi måste bli mer digitala, för de allra flesta är det bara bekvämt och bra, säger Linnea Svansbo, kommunikatör på Köpings kommun med ansvar för vård och omsorgsförvaltningen.

– Men vi ska inte tappa gruppen som inte använder internet och därför är den här enkäten jätteviktig, fortsätter hon.

För kommunen använder en webbenkät för kartläggningen. Linnea Svansbo hoppas att de som har och använder internet ska hjälpa dem som inte använder internet.