Sametinget: Ska inte behöva förlora mer ren till rovdjuren

2:18 min

Sametinget går i dag ut med ett debattinlägg i samband med SVT:s granskning av rovdjurspolitiken, där rennäringens utsatta position i relation till bevarandet av rovdjuren i Sverige tas upp.

Enligt ett beslut i riksdagen ska en sameby inte behöva förlora mer än tio procent av sina renar till rovdjuren. Men samebyar vittnar om att rovdjuren tar betydligt mer så.

– Från sametingets sida har vi lyft fram att det behövs ett rättsskydd för rennäringen när det gäller rovdjuren, säger Marita Stinnerbom, ordförande i Sametingets rennäringsnämnd.